2014 PROJECT VROUWEnPOLDER 700 jaar

1314-2014: Van Bedevaartsoord tot Badplaats
In 2014 bestaat Vrouwenpolder, een geliefde badplaats aan de kust van Walcheren, 700 jaar.  Het was het enige pelgrimsoord op Walcheren. Het heeft een rijke geschiedenis en nog veel cultureel erfgoed. De meeste mensen kennen die helaas niet. Die cultuurhistorie zetten we daarom in het jubileumjaar 2014 van mei tot en met september in de schijnwerpers.

vrouwenpolder_web

Pelgrimsstempel ontwerp – Wytske Zwetsloot

Historie
Het jaar 2014 is een belangrijk jubileumjaar: in 2014 bestaat Vrouwenpolder700 jaar. Zeventig jaar geleden, in 1944, vond in Vrouwenpolder de capitulatie plaats van Walcheren. Tachtig jaar geleden kreeg het dorp haar waterleiding. In 2014 maakt Zeeland bovendien 200 jaar deel uit van het koninkrijk Nederland.

historie1_webhistorie2_web
Van Borssele                                                                     Beschrijvinghe van de Zeeusche Eijlanden, Leyden 1586

De historische basis van Vrouwenpolder is de Pelgrimskerk (nu PKN-kerk). Wolfert II Van Borssele ( circa 1280-1316/1317), heer van Veere en Zandenburg, stichtte de kerk en daarmee de dorpsgemeenschap Vrouwepolder in 1314. De vele, vaak invloedrijke pelgrims afkomstig van Europese hoven bezochten de kerk en maakten het dorp welvarend. Vanaf circa 1600 is die welvaart door oorlogen en het einde van pelgrimages zienderogen achteruitgegaan. Op initiatief van de predikanten van Vrouwenpolder is in de twintigste eeuw het toerisme geïntroduceerd. Dat bracht weer de welvaart van weleer. Vrouwenpolder biedt nu de bezoeker als badplaats “rust aan de kust”.

Daarnaast bezit het cultuurhistorisch landschap van Vrouwenpolder een unieke flora en fauna, zoals bij Fort den Haak en de Oude Begraafplaats.

Onderdeel-Atlantic-Wall-Walcheren_web
Onderdeel Atlantic Wall Walcheren

Drie pandjes in het dorp en de kerk hebben een monumentenstatus. bescherming zou ook goed zijn voor de overige cultuurhistorische plekken, als Fort den Haak, de Oude begraafplaats en de restanten van de Atlantic Wall. De historie van Vrouwenpolder is af te lezen uit de straatnaamborden, maar zonder uitleg hebben de straatnamen geen betekenis voor een leek. De eeuwenoude inrichting van de polders en hun polderdijken en boerderijen zijn voor de leek niet herkenbaar en worden nu niet naar waarde geschat.