Vrouwenpolder Persbericht januari 2014

Vrouwenpolder viert 700-jarig bestaan in 2014

Van Bedevaartsoord tot Badplaats

                       

In 2014 bestaat Vrouwenpolder 700 jaar en won het de Postcodeloterij!

Dan is Vrouwenpolder tevens 200 jaar deel van het Koninkrijk en is 70 jaar geleden in het dorp de capitulatie van Walcheren getekend.

Op vrijdagavond 23 mei wordt in de Pelgrimskerk het startschot gegeven voor allerlei feestelijke jubileumevenementen. Op 13 september, tijdens het  mosselweekend, vindt het slotfeest plaats.

 

Dorpelingen, gasten en toeristen kunnen genieten van een keur aan activiteiten. Die sluiten vaak aan bij de jaarlijkse evenementen, die de Ondernemersvereniging organiseert.

In het openingsweekend vindt een oecumenische pelgrimswandeling plaats. Vrouwenpolder, ooit het enige pelgrimsoord op Walcheren met het befaamde miraculeuze portret van De Vrouwe, wordt dan weer opgenomen in de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

 

Cultuurhistorisch belangrijke restanten van het verleden, die nog zichtbaar zijn in het landschap en het dorp, staan in 2014 centraal. Muzikale opvoeringen en optredens van verenigingen, die het Zeeuws Kostuum showen, zorgen op de Vrouwenpolderse dagen eind mei voor een historische sfeer. In juni wordt in tien lezingen de geschiedenis van het dorp belicht. In juli zijn, naast optredens van straattheater op cultuurhistorische plekken, drie wandelingen gepland langs de flora en fauna van de polders. Deze maanden zijn in horeca-gelegenheden foto-exposities te  bewonderen van de historie van Vrouwenpolder, evenals in de Pelgrimskerk.

Ook staat de kunst in het dorp en haar verleden in de schijnwerpers. De beroemde schilder H. Chabot werkte er in 1933. Het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg wijdt wegens het jubileum een speciale expositie aan zijn werk.

 

Het initiatief tot de festiviteiten nam de stichting De Nederlandse Ruimte. Samen met het jubileumcomité, bestaand uit inwoners van Vrouwenpolder, organiseert zij de vieringen. In het Comité van Aanbeveling hebben zitting: prof. dr. P.A. Henderikx, historicus, auteur, dr. L.J. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief te Middelburg en drs. R.J. van der Zwaag, burgemeester van Veere.

 

noot voor de redactie. De pers is natuurlijk van harte welkom tijdens de festiviteiten.

Extra informatie kan ingewonnen worden bij Henriette van Zwet-de Savornin Lohman, directeur stichting De Nederlandse Ruimte. 035-6940483/ 06-41867475.

contact@denederlandseruimte.nl/ www.denederlandseruimte.nl.

www.vrouwenpolder.nu.