Bestuur

Het bestuur van de stichting De Nederlandse Ruimte bestaat uit:

Reddie M.A. Hehenkamp-Rosendahl, voorzitter
drs. Annemieke J.M. Hesselmann, secretaris
drs. Jonas van der Schaaf, penningmeester

Financiën. Het bestuur doet zijn werkzaamheden onbezoldigd. De directeur, Henriette de Savornin Lohman, ontvangt een vergoeding op basis van vrijwilligerswerk, conform de belastingregels anno 2013.

Aan de sponsoren overlegt de stichting een financiële verantwoording van de bestede middelen. Bij een exploitatieoverschot wordt maximaal 10% van het jaarinkomen in de stichtingskas gehouden. Het restant wordt uitgekeerd aan een instantie die het best aansluit bij de doelstelling van de stichting.

Projectplannen voor uitgevoerde projecten en de financiële verantwoording zijn op aanvraag verkrijgbaar: contact@denederlandseruimte.nl De stichting De Nederlandse Ruimte is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting De Nederlandse Ruimte betaalt als erkend goed doel dan geen belasting over uw gift. Het voordeel voor u is dat uw gift geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar is.