2014 13 SEPTEMBER SLOTAVOND

VROUWEnPOLDER 700 JAAR, Van Bedevaartsoord tot Badplaats (1314-2014)

Het jubileumteam heeft de eer U uit te nodigen voor de slotavond op zaterdag 13 september om 20.00 uur in de Pelgrimskerk van de viering van het 700 jarig bestaan van het dorp Vrouwenpolder.

Deze avond vindt plaats op Monumentenzaterdag tijdens de Mosseldagen en Zeeuwse markt in Vrouwenpolder. (Wijzigingen voorbehouden).

Die avond zal voor het eerst in de historie van Vrouwenpolder het Pelgrimsinsigne worden uitgereikt door de Dorpsraad aan een Vrouwenpoldenaar. Dit insigne is ontworpen en gemaakt door Wytske Zwetsloot. Tevens onthult drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning het ANWB-bord over de Van Borsele’s. Drs. P. Sijnke, Archivaris Zeeuws Archief, houdt een lezing met filmbeelden over de Biografie van het wonderdoende schilderij van de Vrouwe en de betekenis van pelgrimages ten tijde van het ontstaan van Vrouwenpolder. Zowel ’s middags in het dorpshuis als ’s avonds in de Pelgrimskerk worden de beelden van de afgelopen festiviteiten getoond rondom de viering. Deze zijn samengesteld en van achtergrondmuziek voorzien door Ron Konings.

En de avond wordt feestelijk afgesloten met een versnapering in De Ontmoeting.

Het Jubileumteam heet u van harte welkom: Contactpersoon Jan Jak, Piet Corbijn, Pieter Duvekot, Wim Gideonse, Ron Konings, Christa Melse, Clementine van Opstal, initiator Henriette van Zwet- de Savornin Lohman, Wytske Zwetsloot.

Als u verzekerd wilt zijn van een zitplaats, meldt u bij: Jan Jak, jakkuzz@hotmail.com

2014 DORPSWANDELING met STRAATTHEATER vond plaats op 9 juli.

Het was een succes, waar vele vrijwilligers met enthousiasme aan meededen. Helaas regende het af en toe pijpenstelen. Er zijn plannen om het evenement te herhalen. Zodra meer bekend is wordt dit vermeld op deze website.

2014 In juli vonden 3 wandelingen plaats onder leiding van Joanna de Buck, staatsbosbeheer

Gezien de enthousiaste reacties zijn er plannen de wandelingen de komende jaren te herhalen.

2014 De laatste 2 lezingen vinden plaats op 11 en 13 september 2014.

LEZINGENCYCLUS

11 en 13 september 2014

Vrouwenpolder 700 jaar 1314 -2014: Van Bedevaartsoord tot Badplaats 200 jaar Koninkrijk, 100 jaar na Wereldoorlog I, 70 jaar na de capitulatie

U kunt zich opgeven bij de locatie. Voor lezingen in de Pelgrimskerk kunt u zich opgeven bij Jan Jak: jakkuzz@hotmail.com

Donderdag 11 sept. 20.00 uur
Landgoed Twistvliet
0118 – 594757,
06-53171337
Dhr. N. Mesu
Koningin Emmaweg 4,
4354 KC Vrouwenpolder
landgoed@twistvliet.nl
www.twistvliet.nl

Belgische kunst in ballingschap tijdens WO1 op Walcheren.
Spreker: Dhr. A. Elaut. (auteur, stadsgids van Antwerpen, fietscoördinator Provincie Antwerpen). Tijdens de WOI zijn er heel wat Belgische kunstenaars gevlucht naar Nederland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland. Men zocht elkaar op. Er werden voordrachten gehouden en tentoonstellingen georganiseerd. Met de opzoekingen ivm de vlucht van de Antwerpse kunstschilder Jozef Posenaer kwam ik ook in contact met heel wat interessante andere kunstenaars. Wie kent er niet het verhaal van Rik Wouters die overleden is in 1916 te Amsterdam. Emile Claus die in London een Vlaamse Kring sticht. Jan Toorop zal in Zeeland kunstenaars overtuigen om mee te werken aan gelegenheidstentoonstellingen. In de omgeving van Laren (NL) sprak men zelfs van ‘Klein Gent’ met het begin van het expressionisme.
Aan de hand van een PowerPoint voorstelling illustreer ik het verhaal van menig kunstenaar die België toen ontvlucht is. Met als hoofdaccent het verhaal van de familie Posenaer tijdens WOI in Domburg. Ook Vrouwenpolder werd geschilderd tijdens WOI door Belgische kunstenaars. Denken we maar aan de bekende Emmanuel Viérin die op Iepenoord verbleef. De Antwerpenaar Walter Vaes had zijn zeilboot in Veere liggen en kwam naar Vrouwenpolder om de kerk en de molen te etsen.

Zaterdag 13 sept.
20.00 uur
Pelgrimskerk Fort den Haakweg 2
4354 AE Vrouwenpolder
Biografie schilderij Vrouwe en betekenis pelgrimages in tijd van ontstaan.
Spreker: Drs. P. Sijnke ( Archivaris Zeeuws Archief).

Op de Slotavond op 13 september zal Vrouwenpolder als bedevaartsoord centraal staan.
Peter Sijnke, verbonden aan het Zeeuws Archief, zal een tv documentaire, waar hij aan meewerkte, vertonen en van commentaar voorzien.
Verder zal hij ingaan op het fenomeen van bedevaarten en opgelegde bedevaarten en de rol van Vrouwenpolder daarin. Daarnaast komt de geschiedenis van het “wonderdoende” Mariaschilderij van Vrouwenpolder aan de orde.

2014 PROGRAMMA van de festiviteiten Vrouwenpolder 700 jaar; van 23 mei tot en met 13 september.

         vrouwenpolder_web

    PROGRAMMA

VROUWEnPOLDER 700 JAAR, 1314-2014. Van Bedevaartsoord tot Badplaats

Informatie op de website van www.vrouwenpolder.nu

 Exposities

Expositie ‘De Zeeuwse Landschappen’ van Henk Chabot:

29 maart t/m 29 juni: Museum Marie Tak van Poortvliet te Domburg.  Foto’s Chabot in Vrouwenpolder in Pompstation Oranjezon.

Foto’s vanaf juli in restaurant De Lamme Goedzak en Chabot-film in Dorpscineac.

Exposities in Hotel Duinoord over Breezand I vanaf 23 mei.

Expositie in de Pelgrimskerk zal zoveel mogelijk te bezichtigen zijn vanaf 23 mei.

Expositie ‘’Drie Belgische kunstschilders in ballingschap op Walcheren tijdens WOI’:

5 juli t/m 9 november: Museum Marie Tak van Poortvliet te Domburg.

 

Kunstmanifestatie in het kader van de Week van de Amateurkunst:

17 t/m 24 mei: in RK Zomerkerk/ Kunsthal en het dorp met werk van Ronny Moortgate en anderen.

 10 mei: Verspreiden formulier Fotowedstrijd over de cultuurhistorie. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Opening op 23 mei.

DVD’s met historische afbeeldingen, verzameld door Piet Corbijn en van muziek voorzien door Ron Konings draaien in 15 horeca-gelegenheden.

Blond Bier ‘Vrouwenpolder 700 jaar’, speciaal gebotteld door ‘t Vierendeel voor de herdenking.

 

START festiviteiten:

23 mei;  18.30 uur Na muzikaal onthaal door het Westkappels Koor in de RK Zomerkerk/Kunsthal volgt de Opening in de   Pelgrimskerk en bij het  kloostercomplex.  U kunt zich opgeven bij Jan Jak: jakkuzz@hotmail.com 

              

24 mei;  15.00 uur Na bezoek aan de Kunsthal volgt de Oecumenische pelgrimswandeling voorafgegaan door De Boerenkapel.

              16.00 uur Korte overdenking in de Pelgrimskerk.

              15.00 – 17.00 uur. Dorps Cineac in het Dorpshuis.

               20.00 uur. Avondconcert van het Groot Koor Veere in de Pelgrimskerk. Tegen een vrijwillige bijdrage toegankelijk

 

VERVOLG festiviteiten:

27 mei;  20.00 uur LezingHet klooster van Vrouwenpolder’, Prof. dr. K. Goudriaan. Landgoed Twistvliet.

29, 30, 31 mei; Vrouwenpolderse dagen;

30 mei; Historische markt  met optredens.

               15.00 – 17.00 uur. Dorps Cineac met vertoning dorpsfilms in het Dorpshuis.

31 mei; Optreden Walchers kostuum e.a.

               15.00 – 17.00 uur. Dorps Cineac in het Dorpshuis.

 

Juni: Lezingen. U kunt zich opgeven bij de locaties. Voor lezingen in de Pelgrimskerk kunt u zich opgeven bij Jan Jak:jakkuzz@hotmail.com

  3 juni; 20.00 uur Schilder Chabot, Mw. J. Bijlsma. Pelgrimskerk.

  5 juni; 20.00 uur Fort den Haak en drie oorlogen, Dr. T. van Gent. Landgoed ’t Vierendeel.

11 juni;   20.00 uur Vestingwerken en Atlantic Wall,   Dhr. H. Sakkes. Hof   Christina.

17 juni;   20.00 uur Een vloot, klooster,   buitenplaats en wrak, Dhr. B.   Meijlink. Hofstede Elzenoord.

19 juni;   20.00 uur Traditionele gebruiken,   Mw. J. Dekker. Landgoed   Twistvliet.

25 juni;   19.00 uur (besloten bijeenkomst) Historie   Vrouwenpolder, Prof. dr. P.A. Henderikx. Elzenoord.

26 juni;   20.00 uur Inpolderingen en   waterhuishouding, Mr. Drs. A.J.G. Poppelaars. Landgoed Twistvliet.

 

Juli: Lezingen. U kunt zich opgeven bij de locaties.

1 juli; 20.00 uur Buitenplaatsen in Vrouwenpolder, Drs. M. van den Broeke. Elzenoord.

3 juli;  20.00 uur Van Borsele’s en hun invloed, spreker  Mevr. H. van den Donk. Landgoed Twistvliet.

8 juli;  20.00 uur Vrouwenpolder ’het gezondste van heel Walcheren’. Dr. J.P. Zwemer. Landgoed ’t Vierendeel.

9 juli;  Schoolactiviteiten.

           19.00 uur  Dorpswandeling met Straattheater bij 8 cultuurhistorische punten.

10 juli; 20.00 uur Optreden Heks van Veere door en bij de Manege De Eendracht.

 

3 Wandelingen langs de cultuurhistorie met Joanna de Buck (Staatsbosbeheer).

U kunt zich aanmelden voor de wandelingen bij Joanna de Buck. (jomaiza@jahoo.com)(06.48831509).

15 juli; 10-12 uur start Elzenoord, schapendijk, polderstructuren.

22 juli; 10-12 uur start Pelgrimskerk, kloosterterrein, oude begraafplaats.

29 juli; 10-12 uur start Fort den Haak.

 

September:

11 sept.; 20.00 uur Lezing Belgische kunstschilders in ballingschap tijdens WOI, Dhr. A. Elaut. Twistvliet.

 

SLOT festiviteiten

13 SEPTEMBER SLOT Monumentendag,,Mosseldagen en Zeeuwse markt.

13 sept.; 15.00 – 17.00 uur Dorps Cineac in het Dorpshuis.

                20.00 uur Lezing; ‘Biografie schilderij Vrouwe en betekenis pelgrimages’, P. Synke. Pelgrimskerk.

                U kunt  zich opgeven bij Jan Jak:jakkuzz@hotmail.com

 PM:    

U kunt zich aanmelden voor de lezingen bij de locaties.

U kunt zich aanmelden voor de lezingen in de kerk bij Jan Jak. jakkuzz@hotmail.com

U kunt zich aanmelden voor de wandelingen bij Joanna de Buck. (jomaiza@jahoo.com)(06.48831509).

2014 maart. Leden van HET JUBILEUMTEAM.

Leden van het Jubileumteam zijn:

Piet Corbijn (lid van het herdenkingscomité), Pieter Duvekot (Bestuurslid van de Ondernemersvereniging van Vrouwenpolder), Wim Gideonse (contactpersoon van de PKN/Pelgrimskerk), Jan Jak (contactpersoon), Ron Konings (lid van de Dorpsraad), Christa Melse (contactpersoon met de school De Goede Polder),  Clementine van Opstal ( eigenaar ‘t Vierendeel), Wytske Zwetsloot ( kunstenares), Henriette van Zwet- de Savornin Lohman (initiator van de herdenking en directeur van stichting De Nederlandse Ruimte), Krik van Zwet (penningmeester van het jubileumteam)

 

2014 maart. In het dorp Vrouwenpolder is Jan Jak vanaf heden de contactpersoon voor het project VROUWEnPOLDER 700 jaar

Jan Jak, de postbode, fungeert vanaf heden als contactpersoon in Vrouwenpolder. Dat is wel zo handig omdat velen in het dorp hem kennen en hij goed ieders namen weet inmiddels.

Hij is mobiel te bereiken: 06.45316353.

Zijn vaste telefoonnummer is: 0118-851021.

Zijn mailadres is:jakkuzz@hotmail.com

 

Vrouwenpolder Persbericht januari 2014

Vrouwenpolder viert 700-jarig bestaan in 2014

Van Bedevaartsoord tot Badplaats

                       

In 2014 bestaat Vrouwenpolder 700 jaar en won het de Postcodeloterij!

Dan is Vrouwenpolder tevens 200 jaar deel van het Koninkrijk en is 70 jaar geleden in het dorp de capitulatie van Walcheren getekend.

Op vrijdagavond 23 mei wordt in de Pelgrimskerk het startschot gegeven voor allerlei feestelijke jubileumevenementen. Op 13 september, tijdens het  mosselweekend, vindt het slotfeest plaats.

 

Dorpelingen, gasten en toeristen kunnen genieten van een keur aan activiteiten. Die sluiten vaak aan bij de jaarlijkse evenementen, die de Ondernemersvereniging organiseert.

In het openingsweekend vindt een oecumenische pelgrimswandeling plaats. Vrouwenpolder, ooit het enige pelgrimsoord op Walcheren met het befaamde miraculeuze portret van De Vrouwe, wordt dan weer opgenomen in de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

 

Cultuurhistorisch belangrijke restanten van het verleden, die nog zichtbaar zijn in het landschap en het dorp, staan in 2014 centraal. Muzikale opvoeringen en optredens van verenigingen, die het Zeeuws Kostuum showen, zorgen op de Vrouwenpolderse dagen eind mei voor een historische sfeer. In juni wordt in tien lezingen de geschiedenis van het dorp belicht. In juli zijn, naast optredens van straattheater op cultuurhistorische plekken, drie wandelingen gepland langs de flora en fauna van de polders. Deze maanden zijn in horeca-gelegenheden foto-exposities te  bewonderen van de historie van Vrouwenpolder, evenals in de Pelgrimskerk.

Ook staat de kunst in het dorp en haar verleden in de schijnwerpers. De beroemde schilder H. Chabot werkte er in 1933. Het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg wijdt wegens het jubileum een speciale expositie aan zijn werk.

 

Het initiatief tot de festiviteiten nam de stichting De Nederlandse Ruimte. Samen met het jubileumcomité, bestaand uit inwoners van Vrouwenpolder, organiseert zij de vieringen. In het Comité van Aanbeveling hebben zitting: prof. dr. P.A. Henderikx, historicus, auteur, dr. L.J. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief te Middelburg en drs. R.J. van der Zwaag, burgemeester van Veere.

 

noot voor de redactie. De pers is natuurlijk van harte welkom tijdens de festiviteiten.

Extra informatie kan ingewonnen worden bij Henriette van Zwet-de Savornin Lohman, directeur stichting De Nederlandse Ruimte. 035-6940483/ 06-41867475.

contact@denederlandseruimte.nl/ www.denederlandseruimte.nl.

www.vrouwenpolder.nu.

januari 2014 Vrouwenpolder wint postcodeloterij

 Dat belooft een spetterend jubileumjaar te worden in 2014 in het in de middeleeuwen ook welvarende pelgrimsoord.

2014 PROJECT VROUWEnPOLDER 700 jaar

1314-2014: Van Bedevaartsoord tot Badplaats
In 2014 bestaat Vrouwenpolder, een geliefde badplaats aan de kust van Walcheren, 700 jaar.  Het was het enige pelgrimsoord op Walcheren. Het heeft een rijke geschiedenis en nog veel cultureel erfgoed. De meeste mensen kennen die helaas niet. Die cultuurhistorie zetten we daarom in het jubileumjaar 2014 van mei tot en met september in de schijnwerpers. [Read more…]

2014 Mei Jubileumactiviteiten VROUWEnPOLDER

In het jubileumjaar zetten we de cultuurhistorische plekken en gebeurtenissen in de schijnwerpers, samen met de ondernemers en gemeentelijke autoriteiten.  [Read more…]

2012 Maquetteproject HET GROOTSE verkleind

Het GROOTSE verkleind: maquette-expositie historische buitenplaatsen

In 2012, het themajaar Historische Buitenplaatsen,  organiseerde de stichting De Nederlandse Ruimte: “Het GROOTSE verkleind”, een reizende expositie van 45 maquettes van historische buitenplaatsen. [Read more…]