2014 maart. In het dorp Vrouwenpolder is Jan Jak vanaf heden de contactpersoon voor het project VROUWEnPOLDER 700 jaar

Jan Jak, de postbode, fungeert vanaf heden als contactpersoon in Vrouwenpolder. Dat is wel zo handig omdat velen in het dorp hem kennen en hij goed ieders namen weet inmiddels.

Hij is mobiel te bereiken: 06.45316353.

Zijn vaste telefoonnummer is: 0118-851021.

Zijn mailadres is:jakkuzz@hotmail.com