2014 De laatste 2 lezingen vinden plaats op 11 en 13 september 2014.

LEZINGENCYCLUS

11 en 13 september 2014

Vrouwenpolder 700 jaar 1314 -2014: Van Bedevaartsoord tot Badplaats 200 jaar Koninkrijk, 100 jaar na Wereldoorlog I, 70 jaar na de capitulatie

U kunt zich opgeven bij de locatie. Voor lezingen in de Pelgrimskerk kunt u zich opgeven bij Jan Jak: jakkuzz@hotmail.com

Donderdag 11 sept. 20.00 uur
Landgoed Twistvliet
0118 – 594757,
06-53171337
Dhr. N. Mesu
Koningin Emmaweg 4,
4354 KC Vrouwenpolder
landgoed@twistvliet.nl
www.twistvliet.nl

Belgische kunst in ballingschap tijdens WO1 op Walcheren.
Spreker: Dhr. A. Elaut. (auteur, stadsgids van Antwerpen, fietscoördinator Provincie Antwerpen). Tijdens de WOI zijn er heel wat Belgische kunstenaars gevlucht naar Nederland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland. Men zocht elkaar op. Er werden voordrachten gehouden en tentoonstellingen georganiseerd. Met de opzoekingen ivm de vlucht van de Antwerpse kunstschilder Jozef Posenaer kwam ik ook in contact met heel wat interessante andere kunstenaars. Wie kent er niet het verhaal van Rik Wouters die overleden is in 1916 te Amsterdam. Emile Claus die in London een Vlaamse Kring sticht. Jan Toorop zal in Zeeland kunstenaars overtuigen om mee te werken aan gelegenheidstentoonstellingen. In de omgeving van Laren (NL) sprak men zelfs van ‘Klein Gent’ met het begin van het expressionisme.
Aan de hand van een PowerPoint voorstelling illustreer ik het verhaal van menig kunstenaar die België toen ontvlucht is. Met als hoofdaccent het verhaal van de familie Posenaer tijdens WOI in Domburg. Ook Vrouwenpolder werd geschilderd tijdens WOI door Belgische kunstenaars. Denken we maar aan de bekende Emmanuel Viérin die op Iepenoord verbleef. De Antwerpenaar Walter Vaes had zijn zeilboot in Veere liggen en kwam naar Vrouwenpolder om de kerk en de molen te etsen.

Zaterdag 13 sept.
20.00 uur
Pelgrimskerk Fort den Haakweg 2
4354 AE Vrouwenpolder
Biografie schilderij Vrouwe en betekenis pelgrimages in tijd van ontstaan.
Spreker: Drs. P. Sijnke ( Archivaris Zeeuws Archief).

Op de Slotavond op 13 september zal Vrouwenpolder als bedevaartsoord centraal staan.
Peter Sijnke, verbonden aan het Zeeuws Archief, zal een tv documentaire, waar hij aan meewerkte, vertonen en van commentaar voorzien.
Verder zal hij ingaan op het fenomeen van bedevaarten en opgelegde bedevaarten en de rol van Vrouwenpolder daarin. Daarnaast komt de geschiedenis van het “wonderdoende” Mariaschilderij van Vrouwenpolder aan de orde.