2014 In juli vonden 3 wandelingen plaats onder leiding van Joanna de Buck, staatsbosbeheer

Gezien de enthousiaste reacties zijn er plannen de wandelingen de komende jaren te herhalen.